Plantilles Personalitzades

Les plantilles Personalitzades és una part del que anomenem Ortopodologia.
Què és la ortopodologia?
És la part de la Podologia que té com a objectiu el tractament i rehabilitació de les malalties i anomalies del sistema múscul-esquelètic del peu.

Efectes terapèutics

 •  Paliativa (alleujar)
 •  Compensatòria (neutralitzar)
 •  Correctiva (evitar)
 •  Substitutiva (reemplaçar)

El tractament ortopodològic que realitzem a CLÍNICA DEL PEU sempre és un tractament personalitzat.El tractament depèn de:
 • Tipus de peu
 • Tipus de calçat
 • La patologia que presenti el pacient
 • Tipus de treball

 

Tractament ortopodològics
 •  Suport plantar més conegut com a plantilla
 • Mitja plantilla (palmilla adaptada a la sabata de taló)
 • Plantilla per a l’esport (suport plantar per a esportistes amb materials summament tècnics)
 • Talonera (material de protecció)

 

El suport plantar que realitzem a la clínica és molt variat i és específic per a cada persona. Anirà en funció de la tipologia del peu, del calçat, del tipus de treball, de l’objectiu de la plantilla i obviament del diagnòstic.
 Em podré posar les plantilles amb qualsevol tipus de calçat?
És clar, és molt imporant que ens indiquin el tipus de calçat que porta es, ja que nosaltres adaptem la plantilla a l’ESTIL DE CADASCÚ. Evidentment a major dificultat d’adaptació de la correcció a tractar, hi ha menys espectatives de milloria per al pacient.
Tot el món porta el mateix tractament ortopodològic?
Encara que sembla que totes les persones hagin de presentar el mateix problema de peu, hi ha infinitat de variants i hem d’adaptar el tractament a cada tipus de patologia i alteració podal. Depenent de l’obtenció del motlle del pacient el tractament serà més correctiu o menys.
Quin és el tractament idoni per al mal de peus?
El tractament idoni és aquell que és capaç de solucionar el problema que presenta el pacient. Disposem de molts tipus de materials i adaptar-os a la idiosincràsia del pacient farà que aconseguim l’objectiu.

La  realització de plantilles d’1mm de gruix ajuden a moltes dones a poder calçar sabates que sense elles seria impossible.