IMATGE-PRINCIPAL

La Podologia

La podologia es una rama de la medicina que te per objetiu l’estudi, diagnóstic y tractament de les malalties i alteracions que afecten el peu. El podòleg es un especialista qualificat, a través dels seus anys d’estudis i entrenament, pel diagnòstic i tractament de diferents afeccions del peu i turmell. Els podòlegs tenen un ampli coneixement en els camps de l’anatomia humana, fisiologia, patofisiologia, biomecànica de l’extremitat inferior, radiologia, farmacologia, medicina general i cirugia.

Dins de la podologia existeix un ampli camp d’acció:

1. Cirugia Podològica

Correcció de canvis estructurals anatòmics derivats d’alteraciones biomecàniques.

2. Biomecànica de la marxa

Estudi a través de l’observació, proves clíniques funcionals, i amb el suport complementari de proves com l’estudi baropodomètric amb plataformes de presió dinámiques, dels patrons de marxa normal i patològica; la distribució dinámica i estática de les presions que rep el peu, i cómo aquesta afecta la resta del cos.

3. Farmacologia

El podòleg està habilitat per la prescripció de fármacs igual que un metge o un odontòleg.

4. Ortopodologia

El podòleg, després d’una exploració biomecánica complerta, pot confeccionar uns soports plantars o plantilles termoconformades totalment personalitzades a mida fent servir per això diverses tècniques i materials para donar resposta a les diferents situacions patomecàniques que se li plantejen

5. Quiropodologia

Inclueix tant el tractament quirúrgic d’una lesió o conjunt d’elles com el tractament d’afeccions dermatològiques o afeccions de la pell i dels seus anexes.

6. Podologia preventiva

Permet promocionar unes directrius d’us global i específic, dirigit a cada sector de la població susceptible de patir alteracions físiques.

7. Podologia pediàtrica

Especialitzada en el peu del nen i de les seves afeccions més comuns.

8. Podologia esportiva

Especialitzada en el gest de l’esportista i en les seves afeccions més comuns.

9. Podologia geriàtrica

Especialitzada en el peu de la tercera edat.